Länen som tankar mest förnybart

KORTNYTT. Östergötland, Västergötland och Småland ligger i topp när det gäller andelen förnybara drivmedel, enligt Gröna Bilisters sammanställning.

Enligt Gröna bilisters kommunala 2030-indikatorer ligger Östergötland, Västergötland och Småland i topp när det gäller användning av förnybara drivmedel. Här ligger användandet av förnybara drivmedel på 19,4 procent. Sämst i landet är Norrbotten, Jämtland och Gotland där användandet ligger mellan 11 och 15 procent. Siffrorna avser 2016 års förbrukning. År 2017 låg den genomsnittliga andelen förnybara drivmedel i vägtrafiken för hela Sverige på 21 procent, jämfört med 6 procent år 2010.

Det kommunala 2030-indikatorn är baserad på den nationella 2030-indikatorn som har utvecklats av 2030-sekretariatet. Denna indikator följer upp och bevakar Sveriges klimatomställningsarbete inom ramen för de globala hållbarhetsmålen. 

– Kommunerna är ofta föregångare i omställningen till hållbara transporter, säger Per Östborn, projektledare på Gröna Bilister i ett pressmeddelande. Sedan vaknar politikerna på riksplanet. Därför är det viktigt att följa upp utvecklingen på lokal nivå. Det ger kommunerna möjlighet att jämföra sig med och sporra varandra.

Läs också: Svårt att hitta bred enighet för att få ner lastbilsutsläpp

 

Forrige artikel Missnöje med fiskeministrarnas kvotbeslut Missnöje med fiskeministrarnas kvotbeslut Næste artikel Drabbade bönder kan nu söka stöd