Landsbygdsministern lämnar öppet om beteskrav

DJUR. Såväl vänstern som högern vill veta hur regeringen tänker sig beteskravet för kor i framtiden – men svaret från landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) är svårtolkat.

Den moderata riksdagsledamoten Sten Bergheden anser att dagens regler kring beteskravet för kor är rigida. I en skriftlig fråga till landsbygdsminister Sven-Erik Bucht undrar han om regeringen har för avsikt att ompröva beteskravet.

Det vill även riksdagsledamot Jens Holm (V) ha svar på, men Holms utgångspunkt är att starka lobbyintressen nu arbetar för att försämra kornas möjlighet till bete och undrar om regeringen avser att stödja några initiativ "som försvagar nuvarande beteskrav för mjölkkor i Sverige".

Sven-Erik Bucht har ännu inte lämnat något svar på Jens Holms skriftliga fråga. Men i svaret till Sten Bergheden är det inte helt lätt att utläsa exakt vilka planer regeringen och landsbygdsministern har respektive inte har för beteskravet. Bucht betecknar å ena sidan det svenska beteskravet som "unikt", å andra sidan som något som kan innebära en "ekonomisk belastning" och "expansionsbegränsning".

Bucht anser att det är viktigt att djurvälfärden inte sänks, men att regelverken måste bli smartare. Sven-Erik Bucht skriver i nästa mening att reglerna vad gäller beteskravet detaljer är Jordbruksverkets ansvar, kravet att kor ska få gå ute delar av året är dock ett regeringsbeslut.

Forrige artikel Myndighet vill se ökad kunskap om farliga färger Næste artikel Elektromagnetiskt regelbrott ska ge böter
Fortsatt pressat på miljödepartementet

Fortsatt pressat på miljödepartementet

VITESHOT. Hot om vite från Arbetsmiljöverket har fått miljödepartementet att förbättra arbetsmiljön, enligt facket. Men departementets egna utredningar pekar på att tjänstemännens arbetsbörda fortsatt är alldeles för hög.
– Jag undrar ärligt över hur det ska gå, säger ST-ordförande Anna Forssblad.