Lagrådsremiss: Solidaritet vid kris i naturgasförsörjningen

Regeringen har överlämnat lagrådsremissen till Lagrådet.

Lagrådsremissen innehåller förslag till ändringar i lagen (2012:273) om trygg naturgasförsörjning med anledning av att EU beslutat om en ny förordning om åtgärder för att säkerställa försörjningstryggheten för gas. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 september 2018.

 

Texten är inte skriven av Altingets journalister utan genereras från regeringens hemsida.

Login