Lagrådsremiss: Regler för rätt tilldelning av utsläppsrätter och om nya kontotyper

Regeringen har överlämnat lagrådsremissen till Lagrådet.

 

Texten är inte skriven av Altingets journalister utan genereras från regeringens hemsida.

Login