Lång väg till ny skatt på lastbilar

TRANSPORTER. Många problem måste lösas innan regeringen kan föreslå en kilometerskatt för tunga lastbilar. Först i december nästa år ska utredningen om den nya skatten vara klar. Om kilometerskatten införs kan regeringen tänka sig att det blir på bara en liten del av vägnätet, till en början.

I direktiven till den utredning som nu ska fram förslag till en lag om kilometerskatt skriver regeringen att skatten till en början skulle kunna begränsas till bara en mindre del av vägnätet ”för att vinna tid med införandet och acceptans för systemet”.

Långt innan den har passerat utredningsstadiet har kilometerskatten många arga motståndare, som skogsindustrin och Näringslivets transportråd.

En tidigare utredning (SOU 2004:63) tänkte sig kilometerskatt på i stort sett alla vägar och gator. Men i andra länder med avståndsbaserad vägskatt på tunga lastbilar gäller skatten inte hela vägnätet.

Login