(L) vill att forskningsproposition görs om

ENERGI. Moderaterna, Liberalerna och Sverigedemokraterna vill alla möjliggöra för att statliga medel går till kärnkraftsforskning. Men Liberalerna vill helst att hela energiforskningspropositionen dras tillbaka.

– Vi var emot energiöverenskommelsen, nu är vi emot de prioriteringar man gör. Även om det finns delar i propositionen som vi stödjer.

Det säger Maria Weimer, energipolitisk talesperson för Liberalerna, till Altinget med anledning av regeringens energiforskningsproposition som lämnades till riksdagen före jul. Liberalerna skriver i sin motion att det inte är önskvärt att revidera målen för forskning och innovation på energiområdet i dagsläget: 

"Det är olämpligt att nu fastställa ny inriktning och mål för forskning och innovation på energiområdet samtidigt som den konkreta innebörden av dessa mål kommer att framgå först när riksdagen behandlat och fastslagit nya energipolitiska mål."

Login