L: Vi måste lära oss leva med rovdjur

SLUTREPLIK. Huvudfrågan är hur konflikter ska minskas och hur samexistens kan värnas. Vi kan lära av länder som har erfarenhet av varg och där vargen har ett existensberättigande, skriver Nina Lundström (L).

Nina Lundström (L)
Riksdagsledamot och miljö- och jordbrukspolitisk talesperson 


Nina Krüger, redaktör för den tyska jakttidningen Jäger, skriver i en replik den 30 juni att alla länder står inför samma problem gällande vargen. Jag är medveten om debatten kring varg. Jag har följt debatten i flera olika länder. Det finns självfallet åsiktsskillnader.

Jägarorganisationer framhåller ofta rätten, och vikten av, att jaga varg. Samtidigt finns både jägare, viltvårdare och andra som nyanserar och framhåller vargens roll i ekosystemet. Jag noterar aktörer i Tyskland och i Estland som påtalar möjlighet till samexistens mellan människa och varg. Jag lyssnar på en finsk fårbondes berättelse om hur hon förbättrar rovdjursstängsel och välkomnar att staten ger ersättning. Jag läser om spanjorer som inte förstår vargdebatten i Sverige. Spanien har över 2 000 vargar och betydligt mer tamboskap. Vargarna lever i starkt människodominerade landskap med en befolkning på över 150 invånare per kvadratkilometer. Tiotusentals naturintresserade turister söker sig till Culebrabergen i hopp om att få se varg.

Vi kan lära av länder som har långvarig historisk erfarenhet av varg och där vargen har ett existensberättigande. Sverige har 23 invånare per kvadratkilometer och få vargar i jämförelse.

"Acceptera att rovdjur äter vilt"

Huvudfrågan är hur konflikter ska minskas och hur samexistens kan värnas. Statistik visar att människans rädsla för varg är obefogad men statistik räcker inte alltid till för att påverka attityder. Medborgare som hyser rädsla för vargen måste tas på allvar. Jägare som vill slippa konkurrens om tillgången på vilt har rätt att uttrycka sin oro. Men jägaren har inte ensam rätt till tillgången på älg och rådjur. Vi får acceptera att rovdjur äter vilt. Jägare måste också i viss mån anpassa jaktmetoder för att skydda sin hund. Varje skadad, eller dödad jakthund, är en stor sorg oavsett om det är varg, vildsvin, skott eller bilar som skadar hunden. Enligt försäkringsbolaget Agria skadades eller dödas 9 hundar år 2019 av varg och 211 av vildsvin. 240 dog i trafiken och 7 hundar dog av skottskador.

Samexistens är möjligt

Vad gäller fårskötsel och tamboskap är det självklart att den som håller djur måste få stöd om varg hotar tamboskap. Fårbonden måste få rimlig ersättning för åtgärder som skyddar från rovdjur. Skyddsjakt ska ses som sista åtgärden om enstaka vargindivider vållar stora problem och andra åtgärder som prövats inte fungerar. 

Samexistens i ekosystemet är möjligt och vägen fram måste bygga på dialog med befolkningen samt att staten bidrar till förebyggande åtgärder. Ingen tjänar på ökade konfliktnivåer gällande varg. Vi måste lära oss att leva med rovdjur och se deras viktiga roll för ett fungerande ekosystem.

Forrige artikel KD: Inrätta ett nationellt råd för att genomföra livsmedelsstrategin KD: Inrätta ett nationellt råd för att genomföra livsmedelsstrategin Næste artikel Mellanskog: Skogsstyrelsens gd försöker flytta fokus från sitt ansvar Mellanskog: Skogsstyrelsens gd försöker flytta fokus från sitt ansvar
Balansgång för Bryssel när vetohot lyfts om taxonomin

Balansgång för Bryssel när vetohot lyfts om taxonomin

NATURGAS. Inom såväl EU-parlamentet som rådet pågår nu politiska förhandlingar för att kunna pressa fram detaljändringar i taxonomin genom att hota med veto. Men flera förhandlare tvivlar på de reella möjligheterna att blockera förslaget.