Debatt

L: Finns all anledning att rädda pollinerande insekter och bin

SLUTREPLIK. Per-Ola Olssons påstår att riksdagens miljö- och jordbruksutskott orsakar färre habitat för pollinerande insekter. Det är obegripligt, skriver Nina Lundström (L).

Det har skett en strukturomvandling i jordbruket. Det är dock en utveckling som skett utan koppling till Liberalerna, skriver debattören.
Det har skett en strukturomvandling i jordbruket. Det är dock en utveckling som skett utan koppling till Liberalerna, skriver debattören.Foto: Stina Stjernkvist/TT
Nina Lundström
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Per-Ola Olsson skriver att miljö- och jordbruksutskottet i riksdagen hindrar, försämrar och tvingar fram färre habitat. Obegripliga påståenden som saknar grund. I Sverige har statsbudgeten och EU:s gemensamma jordbruksstöd finansierat insatser för odlingslandskapets ekosystemtjänster.

Utan koppling till L

Per-Ola Olsson anser att det är Liberalerna som parti som har drivit fram strukturrationaliseringen. Det har skett en strukturomvandling i jordbruket vilket är tydligt i miljö-och jordbruksutskottets rapport "Lantbrukets sårbarhet – en uppföljning". Exempelvis har många mindre gårdar har slagits samman till större och mer specialiserade enheter. Det är dock en utveckling som skett utan koppling till Liberalerna.

Många hot

Att pollinerande insekter och bin dör engagerar länder på många håll i världen. År 2018 dog 72 millioner bin i Argentina. 500 miljoner bin dog år 2019 i Brasilien på grund av bekämpningsmedel. År 2020 dog 50 miljoner bin i Kroatien med misstanke om användning av bekämpningsmedel. Exemplen är tyvärr många fler.

Bristen på bin i jordbrukslandskapet påverkar tillgången på vissa grödor. Bin påverkas av brist på blomstrande habitat, användningen av bekämpningsmedel samt klimatförändringar.

FN:s mellanstatliga plattform för biologisk mångfald och ekosystemtjänster, IPBES 2016, konstaterade att förlust och fragmentering av livsmiljöer, intensivare odling inom jordbruket, kemisk bekämpning och övergödning påverkar pollinatörer negativt.

Food and agriculture organization of the United Nations (FAO) koordinerar initiativet International Pollinators Initiative. FAO menar att hoten mot pollinatörer och bin är många. Globalt är tre av fyra grödor, som producerar frukt eller frön, på något sätt beroende av pollinatörer.

Bidra gärna

Det finns all anledning att agera nationellt och globalt för att rädda framtiden för pollinerande insekter och bin. Per-Ola Olsson och andra är välkomna att bidra.

Dokumentation

Läs tidigare inlägg i debatten:

Replik: Lundström (L) rör ihop lantbruksdjur med vilda djur

Nina Lundström (L) blandar ihop lantbruksdjur med vilda djur. Hon sköter inte sitt jobb som riksdagsledamot i miljö- och jordbruksutskottet, skriver debattören Per-Ola Olsson.

L: Sätt fokus på habitat för pollinerande insekter

Den utbredda bidöden hotar den biologiska mångfalden och livsmedelsproduktionen. Läget är alarmerande. Kommande jordbruksprogram behöver sätta fokus på öppna landskap och habitat för pollinerande insekter, skriver Nina Lundström (L).


Nämnda personer

Nina Lundström

Tidigare riksdagsledamot (L)
Magister i företagsekonomi (Stockholms uni.)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00