Kvartett får ansvar att utreda glyfosat

OMSTRIDD. Svenska Kemikalieinspektionen ska sätta tänderna i utvärderingen av världens vanligaste växtskyddsmedel tillsammans med tre myndighetskollegor.

För första gången går fyra länder ihop för att gemensamt tröska igenom underlaget inför EU:s arbete med att avgöra framtiden för ett bekämpningsmedel i unionen.

Det beslutade medlemsländerna i en omröstning på måndagen, när Frankrike, Nederländerna, Sverige och Ungern fick uppdraget.

– Fyra länder kommer gemensamt att ta ansvar för utredningen. Det i sig kommer att kännas som en rolig och utmanande uppgift, säger Katarina Lundberg på Kemikalieinspektionen till Altinget.

För tung för att ta ensamt

Det är en politiskt het, men också administrativt svårhanterad potatis som myndigheterna tar tag i. Arbetet med att utvärdera och förbereda arbetet med att ge tillstånd för världens vanligaste växtskyddsmedel var redan under föregående runda en utmaning för Tyskland, som då var ensamt ansvariga för utredningen.

 – Det var ett extremt stort jobb för ett enskilt land att hantera detta själva. EU-kommissionen föreslog därför ett bredare samarbete med en grupp av ansvariga medlemsländer, säger Katarina Lundberg.

Fick grönt ljus i sista minuten

Under och efter tiden som förra utredningen pågick kom det nämligen in flera motstridiga underlag till frågan om växtskyddsmedlets vara eller icke vara på den europeiska marknaden. Efter en stor politisk kontrovers kunde medlemsländerna i absolut sista minuten ge besked till europeiska lantbrukare i november 2017.

Läs mer: Regeringen vacklade flera gånger

Glyfosat fick godkänt för fem år till, men samtidigt utlovades en omstöpning av delar av lagstiftningen som reglerade hur medel som kommer i kontakt med livsmedel ska behandlas i unionen.

Läs mer: Efter ”Glyfosatcirkusen” – nu synas reglerna

I våras kom reglerna på plats, och de kommer nu att spela in i arbetet med att ge ett besked till lantbrukarna om den framtida användningen efter 2022.

Läs mer: Ökad öppenhet ska minska risk för ny glyfosatstrid 

Hoppas rensa bordet

Utöver den minskade arbetsbördan för den enskilda myndigheten, finns det nu också en förhoppning om att samarbetet mellan medlemsländerna kommer att ”rensa bordet” på flera av de potentiellt känsligare frågorna.

– Den normala gången är att det är ett enskilt medlemsland som utvärderar underlaget och skickar in en bedömningsrapport, därefter inleds diskussioner med de andra länderna och den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa), men eftersom det nu blir fyra länder som går igenom materialet så kommer kanske diskussionerna bli något mindre, säger Katarina Lundberg och fortsätter:

– Ambitionen är att komma fram till en gemensam bedömning, men det kommer också att vara möjligt att lägga fram en avvikande åsikt till de slutsatser som läggs fram i utvärderingsrapporten, om det är så att ett medlemsland har det.

Läs mer: Medlemsländer kräver en ersättare till glyfosat

Drar igång sommaren 2020

Det konkreta arbetet med att gå igenom underlaget förväntas att dra igång sommaren 2020, för att avslutas ett år senare. Därefter tar den europeiska livsmedelssäkerhetsmyndigheten Efsa över ansvaret och sedan kommer EU-kommissionen att lägga fram det slutliga förslaget till medlemsländerna, som sitter på praktiska avgörandet att sätta ner foten innan tillståndet går ut.

Läs mer: EU-utskott letade intressekonflikter kring glyfosatgodkännandet

Forrige artikel V: Skogspengar kommer inte räcka långt V: Skogspengar kommer inte räcka långt Næste artikel Fuskande avfallsexportörer ska återigen kunna åka dit Fuskande avfallsexportörer ska återigen kunna åka dit