Kuylenstierna ska ge regeringen råd

RÅDGIVARE. Regeringen har tillsatt en ny forskningsberedning med tolv ledamöter. En av ledamöterna är Klimatpolitiska rådets vice ordförande Johan Kuylenstierna.

"Det ska bli fantastiskt intressant och spännande att ingå i den nya forskningsberedningen." skriver Johan Kuylenstierna om utnämningen på Twitter. Han är en av tolv ledamöter i regeringens nya forskningsberedning, en beredning vars expertis spänner över stora forskningsområden.

Beredningens uppgift är att ge råd till regeringen i arbetet med den svenska forskningspolitiken.

– Min ambition är att svensk forskning ska fortsätta vara internationellt ledande. Vi behöver värna den fria forskningen samtidigt som forskningspolitiken svarar mot globala och nationella samhällsutmaningar, säger Matilda Ernkrans (S), minister för högre utbildning och forskning, i en kommentar.

Login