Kritik när regeringen möblerar om Miljösverige

KLIMAT. Miljömålsberedningen ska ta fram ett klimatpolitiskt ramverk samt ta ställning för eller emot en klimatlag. Men Moderaternas miljöpolitiska talesperson Johan Hultberg är kritisk till hur regeringen använder den parlamentariska beredningen.
– Det är olyckligt att de ger ett så detaljerat uppdrag, säger han. 

Regeringen och klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP) börjar i fel ände med det nya uppdraget till den parlamentariska Miljömålsberedningen. Det anser Johan Hultberg, Moderaternas ledamot i utredningen. De tidigare uppdragen till beredningen har gått ut på att nå en bred politisk överenskommelse om mål på olika miljöområden samt föreslå lämpliga vägar dit.

Nu väljer i stället regeringen att ge utredningen i uppdrag att ta fram ett klimatpolitiskt ramverk samt ta ställning för eller emot en klimatlag. Klimatlag är dessutom något som Alliansen har varit öppet skeptiska mot, påpekar Hultberg.
– Det är tydligt att regeringen vill kunna peka på att frågan har beretts i bred parlamentarisk uppslutning, säger Johan Hultberg till Altinget.

Samtidigt som regeringen ger det nya uppdraget till Miljömålsberedningen läggs utredningen Klimatfärdplan 2050 ned. I praktiken ska Färdplanssekretariatet flyttas till Miljömålsberedningen och den nedlagda utredningens huvudsekreteraren Stefan Nyström tar motsvarande roll på Miljömålsberedningen.

Login