Kritik från två håll – regeringen utan åsikt om vattenreform i EU

HÄLSOKONTROLL. Regeringen får kritik från både miljörörelsen och branschintressen för att inte ha satt ner foten i frågan om framtiden för EU:s ramvattendirektiv. Men de båda sidorna vill helt olika saker.

Det bubblar om flera vattenfrågor på EU-nivå för tillfället. Även om dricksvattendirektivet sent i december blev färdigförhandlat, pågår det fortsatt översyner eller uppdateringar av sju regelverk i unionen. Den största, och mest övergripande – diskuterar framtiden för ramdirektivet om vatten.

Diskussionen rör främst om direktivet, som bland annat bestämmer grunderna för miljötillståndsprövningen, ska behållas som det är eller öppnas för en reform.

Från europeiska, men också svenska, industri- och branschintressen är frågan en het potatis. Siktet är instället på att öppna upp regelverket.

Login