Debatt

Krångla inte till det för den som vill installera solceller

Lagtekniska problem har gjort det svårt för kunder som vill använda sig av avdraget för grön teknik. Det menar Rickard Nordin (C).

Med dagens stora uppsving i efterfrågan har ledtiderna för installering av solceller ökat, skriver debattören.
Med dagens stora uppsving i efterfrågan har ledtiderna för installering av solceller ökat, skriver debattören. Foto: Fredrik Sandberg/TT
Rickard Nordin
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Centerpartiets idé om ett avdrag för grön teknik har blivit en succé. Enkelheten kombinerad med ett ökat intresse för sådant som solceller och laddplatser har gjort att efterfrågan på dessa tjänster har ökat drastiskt, vilket är högst välkommet. Ju snabbare vi kan ställa om Sverige, desto bättre för både klimatet, ekonomin och säkerheten.

Varning för lagtekniskt problem

Solcellsbranschen har traditionellt varit en bransch som jobbar mest från vår till höst. Under vintern har få installationer gjorts, både på grund av väder och för att efterfrågan har varit lägre. Med dagens stora uppsving i efterfrågan har dock ledtiderna ökat. Det är nu inte ovanligt med ett par månaders väntetid på solceller och upp till ett halvårs väntetid på batterier eller växelriktare. Det har satt fingret på ett lagtekniskt problem.

Skattereduktionen för grön teknik medges av Skatteverket först när installationen är slutförd och betald, det vill säga på slutfakturan. När alla delbetalningar har gjorts under ett och samma år utgör detta inte något problem. Problemet uppstår när delbetalningar gjorts på båda sidor av ett årsskifte; sista dagen är den 31 januari. Kunden beviljas då enbart grönt avdrag för slutårets delbetalningar.

Om arbete påbörjas i slutet av år ett måste därför slutkunden komma överens med sin installatör om att vänta med hela betalningen till år två för att säkerställa att avdraget beräknas på hela beloppet och beviljas fullt ut när installationen är slutförd. Slutkunder som förskottsbetalar riskerar annars att gå miste om den del av det gröna avdraget som beräknats på förskottet.

Kunden beviljas då enbart grönt avdrag för slutårets delbetalningar.

För installatören däremot är det självklart att kräva en viss del av beloppet i förskott som säkerhet för utförda och kommande arbeten. Det är inte ovanligt med förskottsbetalningar på mellan 10 och 80 procent. Ofta omfattar slutfakturan enbart arbete och material som hör till de avslutande elarbetena, motsvarande cirka 20 procent av totalbeloppet.

Branschen blir lidande

Med tanke på de långa ledtiderna kan likviditeten och den ekonomiska säkerheten i branschen bli lidande om inget kan förskottsbetalas i de fall arbetet löper över ett årsskifte. I praktiken leder detta till att allt arbete i december kommer att ligga nere. Det är både onödigt och olyckligt. Detta var något som lagstiftaren inte avsåg och bör därför justeras.

Min fråga till finansminister Elisabeth Svantesson (M) blir därför: Har finansministern uppmärksammat årsskiftesproblematiken kring grönt avdrag, och kommer det att föranleda några åtgärder från hennes sida?

Fotnot: debattartikeln har också ställts som en skriftlig fråga i riksdagen till finansminister Elisabeth Svantesson. Här kan man läsa finansministerns svar.

Nämnda personer

Elisabeth Svantesson

Finansminister (M), förste vice partiordförande
Ekonomie licentiat (Örebro uni., 2006)

E-post Politik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget