Kemikalieinspektionen får JK-kritik

MYNDIGHET. Handläggningstiderna hos Kemikalieinspektionen är orimligt långa. Det anser Justitiekanslern och riktar allvarlig kritik mot myndigheten.

I nästan ett decennium har det funnits klagomål över de långa handläggningstidena på Kemikalieinspektionen. Det konstaterar Justitiekanslern, JK, som anser att det är anmärkningsvärt att situationen inte har blivit bättre.

De långa väntetiderna är problematiska för företagen som ansöker om produktgodkännande. Så sent som i april anmälde även LRF myndigheten till JK. De övriga företagen vars anmälan ligger till grund för JK:s granskning är Svenskt växtskydd, Dansk Plantevaern och Swissinno.

JK riktar allvarlig kritik mot Kemikalieinspektionen, men vidtar inte några ytterligare åtgärder ännu. Detta med anledning av att myndigheten har fått ett budgettillskott under 2015 avsett att användas till att korta ner handläggningstiderna.

Login