Kemikalieinspektionen: Effektivisering når inte ända fram

FÖRVALTNING. Det är en pressad Kemikalieinspektion som meddelar att effektiviseringsarbetet har gett resultat: Antalet beslut har fördubblats i år. Men utan en långsiktig ökning av anslaget går det inte att få verksamheten helt på rätt köl, enligt myndighetens egen bedömning.

Under årets första åtta månader har Kemikalieinspektionen fattat över 440 beslut om växtskyddsmedel och biocidprodukter, enligt ett pressmeddelande. Det är drygt dubbelt så mycket som under samma period förra året. Men framför allt är det ett meddelande till omvärlden om att myndigheten har ökat hastigheten i arbetet med bekämpningsmedelsärenden.

Agneta Westerberg, avdelningschef på Kemikalieinspektionen, säger att arbetet med att förkorta handläggningstiderna består av två delar, varav myndigheten har makt över den ena delen.

 – Vi arbetar med ett successivt effektiviseringsarbete, men det måste kombineras med en långsiktig resursförstärkning. Annars kommer vi inte att nå ända fram, säger hon till Altinget.

Tillfälliga pengar problematiska

Kemikalieinspektionen har i omgångar fått tillfälliga ökningar av anslaget för arbetet med handläggningstiderna. Men tillfälliga pengar innebär tillfälliga anställningar. Att rekrytera och få in en nyanställd person i verksamheten tar tid, ännu längre tid tar det sedan innan personen är fullt upplärd.

– Man når full produktion under mycket kort tid genom tillfälliga satsningar, säger Agneta Westerberg.

På tisdagen öppnar riksdagen och statsminister Stefan Löfven läser upp regeringsförklaringen. Nästa vecka presenterar finansminister Magdalena Andersson statsbudgeten för 2016. I den hoppas Kemikalieinspektionen på en permanent ökning av anslagen, eller åtminstone något som kan betecknas som en "långsiktig resursförstärkning". Utan det kommer inte myndigheten ha möjlighet att få full ordning på verksamheten, det vill säga uppnå rimliga handläggningstider.

Irritation från flera håll

Myndigheten har fått allvarlig kritik från Justitiekanslern, JK, för de mycket långa handläggningstiderna, efter en anmälan från ett allt mer irriterat LRF som ifrågasatt de årslånga svarstiderna på ansökningarna för användningen av olika bekämpningsmedel.

JK skrev i sitt beslut att det var anmärkningsvärt att situationen vid myndigheten var som den var, trots ett decennium med klagomål och missnöje över väntetiderna. JK var dock inte riktigt lika drastisk i sin kritik som riksdagsledamot Sten Bergheden (M). Han anser att Kemikalieinspektionen bör läggas ned och startas om med ett nytt bredare uppdrag.

Det förslaget ville inte klimat- och miljöminister Åsa Romson ge någon direkt kommentar till när hon mötte Bergheden i en interpellationsdebatt, men Romson vill se förändring.

– Jag förväntar mig definitivt förändrade arbetssätt och en effektivare organisation av Kemikalieinspektionen i denna del. Det ska inte vara tal om annat, sade hon.

 

 

 

Forrige artikel Alléer skyddade efter almstrid i Avesta Næste artikel EU-regler sätter käppar i hjulet för vindkraft
Naturvårdsverket varnar för neddragning nästa år

Naturvårdsverket varnar för neddragning nästa år

BUDGETUNDERLAG. Naturvårdsverket behöver ett höjt förvaltningsanslag nästa år, annars kan 100 tjänster försvinna.
– Vi är angelägna om att politiken känner till vad som skulle hända om vi inte får en höjning av anslaget, säger generaldirektör Björn Risinger till Altinget.