Kemi vill att EU förlänger farliga-listan

KEMIKALIER. EU:s lista över särskilt farliga ämnen bör bli längre. Det anser Kemikalieinspektionen som föreslår ytterligare tre ämnen till listan.

Kemikalieinspektionen har lämnat förslag på tre ämnen som bör föras upp på EU:s kandidatlista över särskilt farliga ämnen:

DCHP, ett hormonstörande ämne som kan orsaka skador på mänskliga foster och på miljön, används i bland annat PVC-plast och gummi.
PFNA, ett perfluorerat ämne som kan orsaka skador på mänskliga foster och misstänks kunna skada människors fertilitet. Ämnet har hittats i mat och i dricksvatten.
HDDA, ett ämne som tillhör gruppen akrylater och kan orsaka hudallergier, används i bland annat lim och tryckfärg.

Om förslaget tas upp på listan innebär det att de lyder under skärpta krav på information när ämnena används i varor. Men Kemikalieinspektionens syfte är att helt få bort användningen av ämnena.

Login