KD-ledamot litar inte på myndigheterna i vargfrågan

ROVDJUR. Vargstammens storlek ska inte avgöras av myndigheternas experter – utan är en fråga som kräver politisk styrning, enligt Kjell-Arne Ottosson (KD). Men han är övertygad om att regeringen inte kommer att följa riksdagens uppmaning om se över förutsättningarna för utökad licensjakt.

Kjell-Arne Ottosson fick nyligen en majoritet av riksdagen att sluta upp bakom ett tillkännagivande till regeringen om att se se över förutsättningarna för att utöka licensjakten på varg i områden där vargstammen behöver minskas. Han är av den bestämda uppfattningen att vargstammens storlek är en uppgift för politiken och håller inte med kritikerna i riksdagens miljö- och jordbruksutskott – bland andra Liberalernas Nina Lundström och MP:s Rebecka Le Moine – om att det är en fråga för expertmyndigheterna.

– Det vore jättebekymmersamt om vi ska lägga det på myndigheterna. På vissa områden är det tydligt i Sverige att vi har en myndighetsaktivism. Därför måste vi ha en politisk styrning, säger Kjell-Arne Ottosson till Altinget.

Skogen, vattenkraften och rovdjuren. Det är tre områden inom miljöpolitiken där Kjell-Arne Ottosson hävdar att det finns en tydlig aktivism från myndigheternas håll. När det gäller den småskaliga vattenkraften så anser Ottosson till och med att det finns exempel på vad han kallar för "horribla beslut".

Login