Krönika av 
Paula Bieler Eriksson

Kattregister innebär inte slutet för bondkatterna

Kattregistret är i grunden bra, men det kommer fortfarande att finnas problem med herrelösa katter. Det skriver Paula Bieler Eriksson.

Lagens utformning medför en risk att omärkta katter, i synnerhet sjuka eller förvildade, avlivas i stället för att få ett hem, gammalt eller nytt, skriver Paula Bieler Eriksson.
Lagens utformning medför en risk att omärkta katter, i synnerhet sjuka eller förvildade, avlivas i stället för att få ett hem, gammalt eller nytt, skriver Paula Bieler Eriksson.Foto: TT/Privat/Montage
Paula Bieler Eriksson
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

För en vecka sedan kraschade Jordbruksverkets hemsida. Det var tack och lov ingen attack utförd av illasinnade, inte heller ett allvarligt problem med sajtens uppbyggnad, utan en helt vanlig följd av överbelastning. Det var nämligen då myndighetens e-tjänst för kattregistrering öppnade.

Obligatorisk märkning och registrering av både hundar och katter utreddes för första gången redan 1996. Förslaget fick stöd av nästan alla remissinstanser, men i slutändan omfattade lagstiftningen bara hundar, eftersom behovet av att kunna fastställa ansvarig ägare vid hundattacker – ett vid tidpunkten tilltagande problem – ansågs prioriterat. Katterna kunde tydligen vänta – i vad som skulle visa sig bli ungefär ett kvarts sekel.

Det finns många anledningar att välkomna lagändringen. Främst brukar lyftas hur registreringskrav kan bidra till att höja katters status, betona ägaransvaret och minska antalet herrelösa, i värsta fall förvildade, katter. Målbilden är att katter alltid ska ha en ansvarig ägare. De är inte, och ska inte behandlas som, vilddjur.
Likt alla nya lagar har även denna mött kritik. Vissa menar att ett kattregister är fel prioritering i det läge Sverige nu befinner sig. Men den nya lagen förhindrar inte arbetet med frågor på andra områden samtidigt, och det är knappast Jordbruksverket som kommer lösa kriminaliteten eller säkra våra gränser.

Katterna kunde tydligen vänta – i vad som skulle visa sig bli ungefär ett kvarts sekel.

Kan bli en ekonomisk vinst

Budgetmässigt ska avgiften som tas ut vid registrering dessutom göra registret kostnadsneutralt. Faktum är att om man räknar in hur att hanteringen av upphittade katter kan underlättas kan det till och med bli en kostnadsmässig vinst för det offentliga.

Från andra håll lyfts en oro att så kallade bondkatter kommer upphöra att existera. Denna kritik ger jag inte mycket för – den speglar bara en syn på landsbygdens katter som mindre värda, oförtjänta av tillsyn och omsorg. En syn som visar behovet av att höja katters status. Och den som är mån om katterna på landsbygden kan faktiskt åta sig ägarskapet för en eller ett par stycken.

Däremot finns kritik som tål granskning. Lagens utformning medför en risk att omärkta katter, i synnerhet sjuka eller förvildade, avlivas i stället för att få ett hem, gammalt eller nytt. Det anses ofta enklast om de saknar ägare. Förvisso minskas problemet med herrelösa katter, men knappast på ett humant sätt. Som tur är finns alternativ.

Fånga, kastrera, ge tillsyn

Runt om i landet finns många organisationer som åtagit sig uppgiften att omhänderta herrelösa katter. I de allra flesta fall försöker de ordna nya permanenta hem, men vissa arbetar enligt en metod som kallas TNR (trap, neuter, return). Den innebär att katterna fortsatt lever i det vilda, men har kastrerats och får viss tillsyn och vård. Metoden är omdebatterad, men har aldrig egentligen utvärderats i Sverige. I utlandet har den dock ofta visat sig både effektiv och kostnadsmässigt fördelaktig gentemot avlivning.

De flesta organisationer som arbetar med herrelösa katter, oavsett metod, har dock en mycket ansträngd budget. Och även om de inte direkt är att betrakta som kattägare i klassisk bemärkelse omfattas de av kravet på registrering. Det medför en rejäl utgift när de nu i ett svep ska registrera alla omhändertagna katter, vilket i sin tur riskerar deras arbete.

Eftersom avgiften för registret inte fastställts i den nya lagen utan regleras genom föreskrifter borde det dock gå relativt smärtfritt att hitta en lösning. Om man dessutom kan utreda och eventuellt stödja TNR-projekt borde förvildade kattpopulationer ganska snart kunna minskas ordentligt.

Fakta

Paula Bieler Eriksson är tidigare riksdagsledamot för Sverigedemokraterna, men har nu lämnat politiken och läser dietistprogrammet. 

Tidigare krönikor:

- Skadeståndsskulderna läggs på hög

- Det är bra att återvändande lyfts fram i biståndspolitiken

- Mitt personkryss försvann i valet

- Faktisk politik syns för lite i valrörelsen

Politikernas ideologiska kompass i kriser är mer intressant än kronor och straffsatser

Ställ dig frågan: ”Hur har det parti jag röstade på sist presterat?”

Mobilisera för din egen politik – inte mot någon annans

Förslaget om förskolan monterar ned föräldrars möjligheter att välja själv

Våldsmonopolet måste säkras

- Vi borde se totalförsvarsplikten på samma sätt som vi ser på skolplikten 

Så här bör Sverige hantera mottagandet av flyende från Ukraina

- Reformera valsystemet och ge mer makt åt enskilda ledamöter

Jag är glad att Spotify valde Joe Rogan

Bristande insyn när riksdagsledamöter aldrig är personligt ansvariga för sin röst

En öppet subjektiv journalistik präglad av mångfald vore befriande

Till politikerna inför valåret: Fokusera på era frågor – inte på motståndaren

Återvandringsmiljarden handlar om de personer som blivit av med sitt hem

Därför måste vi även lyfta kvinnors våld mot män

Andersson vill ha socialistisk kontroll över välfärden – inte demokratisk

- Moderaterna spelar S i händerna

När censuren kommer från medborgarna själva

- Märkliga "liberala" argument mot familjeveckan 

- Valet att vaccinera sig måste få ligga hos den enskilde 

- Politikernas ovana att överdriva skadar förtroendet för politiken

I riksdagen kan väl ingen annan ha något vettigt att tillföra?

- Det borde vara svårare att regera

Nej, riksdagen leker inte alls regering

Sorgligt när vården motarbetar snarare än främjar amning

- Tänk om upphovsrätten hade tillgänglighet i fokus

Lättnader i migrationspolitiken är inte längre nyckeln till Rosenbad

Utmärkt om fokus på slöseri ökar politikers sparsamhet 

- Varför ska EU få skuldsätta mina barn?  

- Pandemin har visat hur livspusslet kan bli enklare

- Trist när hemkunskapen hamnar i skymundan i skoldebatten


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00