Kärnkraftsbolagen ska betala ett öre mer

STRÅLSÄKERHET. Kärnkraftsbolagens avgifter till Kärnavfallsfonden höjs ett öre per producerad kilowattimme.

– Kärnkraften ska stå för sina egna kostnader och regeringens beslut om höjd kärnavfallsavgift gör det möjligt. De nya avgifterna innebär ytterligare ett steg för att minska statens risk i finansieringssystemet, säger miljöminister Karolina Skog (MP) i ett pressmeddelande.

Regeringen beslutade på torsdagen att höja avgifterna som kärnkraftsägarna ska betala till Kärnavfallsfonden under perioden 2018-2020. Beslutet innebär att avgiften höjs från i genomsnitt 4 öre per per producerad kilowattimme, till i genomsnitt fem öre.

Johan Svenningsson, Sverige-chef för Uniper, som via dotterbolaget Sydkraft Nuclear Power är majoritetsägare i OKG, anser inte att beslutet är välmotiverat:

Login