Jordbruksverket vill se investeringar i avvattning

KORTNYTT. Avvattningen har varit eftersatt i många år, enligt Jordbruksverket som beräknar investeringsbehoven till en miljard kronor per år.

På uppdrag av regeringen har Jordbruksverket kartlagt avvattningen i jordbruket. Den visar att avvattningen har varit eftersatt i många år. 

Rapporten visar att investeringsnivåerna för täckdikning måste öka för att klara det framtida klimatet. Täckdikning är en kanalisation som läggs ner i marken för att leda bort vatten. Satsningen på dessa behöver enligt rapporten bli två till tre gånger större än i dag. Ökningen skulle innebära en satsning på ungefär 1 miljard kronor per år.

Jordbruksverket anser också att de nuvarande reglerna hindrar möjligheten till att klimatanpassa diken och ledningar som för bort vatten från jordbruket. 

Login