Jordbruksverket vägrar ta ställning till bågjakt

KORTNYTT. Naturvårdsverkets förslag om att tillåta bågjakt saknar vetenskapligt underlag om djurskyddsaspekterna. Det skriver Jordbruksverket i sitt remissvar och vägrar ta ställning till förslaget.

I Naturvårdsverkets förslag om att tillåta jakt med pil och båge saknas vetenskapligt underlag kring lidandet för djur som dödas vid jakt med pilbåge och om hur risken för skadeskjutningar skiljer sig från annan jakt. Det konstaterar Jordbruksverket i sitt, något försenade, remissvar.

Utan ett sådant underlag är det inte möjligt för myndigheten att ta ställning till om bågjakt bör vara tillåtet eller ej, skriver Jordbruksverket.

Läs också: Splittrade reaktioner om pilbågsjakt

Login

  • Rapportera

    Sylvia Z.

    Unethical Sweden

    It na shameful that Sweden moves backwards in the views and actions towards non human animals. It is clear that bow hunting is a result of giving in to a huge pressure from very narrow interest groups which insist on satisfying their lust for new ways of killing the wildlife. They call it hunt but in fact it is just the kind of bloody, cruel and tragic enterntainment that simply excites some people. There is no honest dialogue with the society, there is no referendum. Just complicit, corrupt authorities in bed with hunters whose only true goal is to wipe out wildlife. Shame on Sweden!