Jordbruksverket: Det går inte utan ökade anslag

BUDGETUNDERLAG. Utan ökade anslag nästa år klarar inte myndigheten längre sitt uppdrag. Det konstaterar Jordbruksverket i sitt budgetunderlag till regeringen.

Det kommer fattas 152 miljoner kronor för Jordbruksverket nästa år, enligt vad som utlovas i tabellerna i budgetpropositionen för år 2020. En del kan myndigheten klara av med besparingar och omfördelningar, men regeringen måste höja myndighetens förvaltningsanslag med minst 118 miljoner kronor per år under de kommande tre åren. En kraftig neddragning av anslaget till myndigheten får stora konsekvenser oavsett läge, skriver myndighetens ledning i budgetunderlaget och fortsätter:

"Konsekvenserna blir dock ännu större mot bakgrund av det särskilda läge Jordbruksverket befinner sig i just nu."

Det särskilda läget beror bland annat på flera år av underfinansiering samt något som myndigheten omnämner som "en stor teknisk skuld" samt "skador och brister i våra IT-system" – det vill säga det segdragna, problemtyngda och kostsamma arbetet med it-systemen för utbetalningar av jordbruksstöd till landets lantbrukare.

Login