Johanssons idé om båtmiljöbonus får beröm

TRANSPORTER. En bonus till den som väljer båtfrakt istället för lastbil är en bra idé som kan göra skillnad, i motsats till en vägslitageavgift. Det anser Skogsindustrierna transportdirektör Karolina Boholm.

Näringsdepartementet har gett Trafikanalys i uppdrag att föreslå ett tillfälligt bonussystem som ska snabba på överflyttningen av gods från väg till sjöfart. Till skillnad från finansdepartementets utskällda arbete med en vägslitageavgift, som har delvis samma syfte, är det en idé som tas emot väl från olika aktörer.

Karolina Boholm, transportdirektör på Skogsindustrierna, säger att det låter som en jättebra idé.

– Det är så klart svårt att veta exakt hur förslaget kommer att se ut, men vi är positiva. Det här är en morot som hjälper till att styra företags beteenden i rätt riktning, säger hon till Altinget.

Login