Jaktdomstol placeras i Norrbotten

VILTFÖRVALTNING. Regeringen har beslutat att Luleå förvaltningsrätt ska ta hand om överklaganden av jaktbeslut som gäller rovdjur. Det införs också ett sista-datum för beslut om vargjakt.

Senast den 1 oktober ska beslut om licensjakt på varg fattas inför den kommande vintern. Det har regeringen beslutat igenom en ändring i jaktförordningen. Orsaken är att man vill försäkra sig om att inte hamna i tidsnöd inför jaktstarten om beslutet överklagas - vilket alltid sker i dagsläget.

Landsbygdsminister ser fram emot "lite ordning och reda".

- Domstolsprövning av en länsstyrelses jaktbeslut ska inte kunna ske så pass sent att jakttiden hinner upphöra innan slutgiltigt beslut tas, säger han i ett pressmeddelande.

Login