Jägare med funktionsnedsättning ska få jaga mer

KORTNYTT. Jägare med funktionsnedsättning ska få möjlighet att jaga fler arter, enligt ett förslag från näringsdepartementet.

Jakt från motordrivet fordon är i dag endast tillåtet på vissa däggdjur och endast för jägare med viss funktionsnedsättning. Regeringen skickar nu ut ett förslag på remiss om att personer med funktionsnedsättning ska kunna jaga fler arter från motordrivet fordon, bland annat varg och björn.

Ett villkor är att jakten endast får påbörjas efter att motorn har varit avstängd i minst fem minuter.

– Det här är en viktig icke-diskrimineringsfråga, jakt ska vara tillgängligt för alla och självklart även för jägare med funktionsnedsättning, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) i pressmeddelandet.

Login