Invändningar mot Centerns utsläppsrätter för havet

BUDGETEN. Centerns förslag om ett system för handel med utsläppsrätter för Östersjön ska utredas. Men det är en idé som redan i valrörelsen fick ett svalt bemötande från experthåll.

För ett år sedan lanserade Centerpartiet en idé om att få bukt med övergödningen genom införa ett system för utsläppshandel för Östersjön. Nu meddelar partiet att man är överens med regeringen och Liberalerna om att tillföra medel i budgetpropositionen så att förslaget kan utredas av Havs- och vattenmyndigheten.

Hur mycket medel det rör sig om framgår inte, men det lär knappast handla om särskilt många kronor av budgetutrymmet. Utredningsuppdrag till myndigheter brukar i vanliga fall inte presenteras som en fråga om budgetmedel.

När Centern presenterade förslaget i slutet av förra sommaren, i valrörelsen, möttes det med skepsis från forskarhåll.

Login