Kommentar: Hur mycket tål Skogsstyrelsen?

KOMMENTAR. Hur mycket interna stormar tål en statlig myndighet? Genom att driva en omstridd ändring i hanteringen av nyckelbiotoper är Skogsstyrelsens generaldirektör Herman Sundqvist i full färd med att testa gränsen.

Det är inte första gången det blåser rejält på Skogsstyrelsen under Herman Sundqvists tid som generaldirektör. I mars år 2017 gick det från frisk bris till svår storm när Sundqvist valde Dagens Nyheters debattsida som informationskanal för ledningens plötsliga beslut att pausa inventeringen av nyckelbiotoper i nordvästra Sverige.

Det interna missnöjet stannade inte i myndighetens fikarum, utan ledde bland annat till en bister skrivelse från fackklubben samt att 26 tjänstemän på Skogsstyrelsen undertecknade ett upprop mot pausen tillsammans med forskare och tjänstemän från andra myndigheter.

Nya hårda vindar i korridorerna

Även denna gång är de hårda vindarna som blåst upp inne på myndigheten kopplade till nyckelbiotoperna, närmare bestämt förslaget att upphöra med registrering av nyckelbiotoper vid avverkningsanmälningar och avverkningsansökningar. Ett förslag som stora delar av skogsnäringen och skogsägarrörelsen välkomnar med varm famn. Däremot är miljörörelsen mycket kritisk – precis som delar av myndighetens egna anställda.

Till skillnad från vårvintern år 2017 har generaldirektören och ledningen följt protokollet i arbetet med det förslag som precis varit ute på remiss. Det påpekar Royne Andersson, ST:s klubbordförande, i en intervju med Altinget. Den här gången har de anställda kommit till tals, i praktiken genom två remissrundor.

Vad är egentligen värst?

Men frågan är vilket som är det största hotet för en generaldirektör? Är det ett antal anställdas namnunderskrifter på en protestskrivelse? Eller är det genomarbetade kritiska remissyttranden från enskilda medarbetare, från grupper av medarbetare samt från hela enheter, yttranden där kritiken må vara mer nyanserad än i en protestskrivelse, men inte desto mindre hård: 

"Flera av de motiv som förs fram för att upphöra med registrering av nyckelbiotoper är oförenliga med Skogsstyrelsens roll som statlig myndighet, och med den statliga värdegrunden." och "Att ensidigt underlätta för de skogliga aktörer som inte avser att ta det ansvar som skogspolitiken förutsätter är inte förenligt med Skogsstyrelsens uppgift". Det skriver exempelvis tio experter på Skogsstyrelsens skogsenhet i ett gemensamt 22-sidigt yttrande.

Enheten för områdesskydd och ekonomiska stöd skriver i sitt yttrande: "Skogsstyrelsens omvärld tycks i rapporterna definieras som skogsbruket och markägarna. Detta innebär att man inte har utrett hur 97 procent av Sveriges befolkning uppfattar Skogsstyrelsens myndighetsutövning."

Det är svårt att föreställa sig hur ledningen på exempelvis Naturvårdsverket eller Energimyndigheten skulle driva ett förslag, som experter och andra tjänstemän på myndigheten sedan sågar i olika yttranden – två gånger om.

Ibland klokt att låta bli

Oberoende av vad man tycker om förslaget som Skogsstyrelsens ledning vill att styrelsen ska ta ställning till vid sitt sammanträde i december, så är det frågan om det är värt de interna skadorna på myndigheten i form av misstro och splittring? Eller som en chef på en helt annan myndighet sa en gång: "Även om man väldigt gärna vill genomföra vissa saker, kan det ibland vara klokare att låta bli om man inte har medarbetarna med sig."

Och det finns ett mycket bra argument för att inte ändra i hanteringen av nyckelbiotoper just nu, nämligen den så kallade Äganderättsutredningen som är en del av januariavtalet. Utredaren Agneta Ögren har nyckelbiotoperna som en del av sitt uppdrag från regeringen och samarbetspartierna Centern och Liberalerna.

Sen är det förbryllande att man väljer att lägga fram ett halvt förslag. Det vill säga att man vill sluta med något, men utan att vare sig ha tänkt ut vad som ska komma istället eller hur myndigheten ska hantera konsekvenserna av att inte längre registrera nyckelbiotoper vid avverkningsanmälningar.

Stormvarning i december

Remisstiden gick ut förra veckan. Skogsstyrelsens ledning vill att myndighetsstyrelsen fattar beslut i frågan vid sitt sammanträde i december. Med tanke på att en ledamot i styrelsen – Mikael Karlsson – har valt att gå ut och öppet kritisera ledningen och generaldirektör Herman Sundqvist, vilket är mycket ovanligt, så finns det väl skäl att tro det snart blåser upp till storm.

Forrige artikel Kommentar: Lagrådet kunde lagt sin tid på annat Kommentar: Lagrådet kunde lagt sin tid på annat Næste artikel Vad krävs för att klimattoppmötet i Madrid ska bli en succé? Vad krävs för att klimattoppmötet i Madrid ska bli en succé?
Århustopp avfärdar kritik från skogsintressen

Århustopp avfärdar kritik från skogsintressen

INSYN. Miljörättsprofessorn Jonas Ebbesson håller inte med om att Århuskonventionen överimplementeras i EU och dess medlemsländer.
– Vi granskar parternas efterlevnad och rapporterar våra slutsatser och rekommendation till partsmötet, och vi får godkänt av parterna, svarar ordföranden i efterlevnadskommittén.