Högt spel när nytt 2030-mål ska sättas

EU2030. Avvägningen mellan politik och juridik spelar roll när frågan om hur EU ska höja sitt klimatmål ska avgöras. Erfarenheterna av tidigare försök att köra över medlemsländer är inte goda.

När parlamentet går in i slutomröstningen om sitt bud till den nya klimatlagen under tisdagskvällen är det flera tyngre förändringar av EU-kommissionens förslag som finns med. Men den förändring som röner mest intresse behandlar frågan om det klimatmål som de vill se att unionen antar till år 2030.

Flera bud ligger på bordet. Men striden rör huruvida de ska gå in i förhandlingarna med ett 60-procents reduktionsmål och någon form av ett netto-55-procentsmål. Men det finns också en bubblare, ett brutto 55-procentsmål, som kan föras in i sista stund.
– Det senare är vår nödlösning och sista livlina, säger en förhandlare för den liberala gruppen.

Styrkeförhållandena i parlamentet räcker inte för att ena sidan ska ta hem racet i 60-procentsfrågan om alla skulle delta i omröstningen. 351 ledamöter står på pappret bakom ändringsförslaget, men mot sig har de 353 parlamentariker.

Login