Högsta domstolen prövar ersättning för artskydd

Frågan om markägares rätt till ersättning när skogsbruket begränsas med hänvisning till artskyddsförordningen ska prövas av Högsta domstolen. Det är staten, via Kammarkollegiet, som drivit frågan till högsta instans.

Högsta domstolen tar upp frågan om skogsägares rätt till ersättning när skogsbruket begränsas med hänvisning till artskydd.
Högsta domstolen tar upp frågan om skogsägares rätt till ersättning när skogsbruket begränsas med hänvisning till artskydd. Foto: Altinget
Johanna Alskog

En markägare som hindras att avverka med hänvisning till artskyddsförordningen ska ha rätt till ersättning. Det slog Mark- och miljööverdomstolen fast i en dom i december förra året.

Men än är inte sista ordet sagt. Högsta domstolen har beslutat om att pröva Mark- och miljööverdomstolens dom. Det är staten som vill ha frågan prövad ända upp i högsta instans om som har överklagat, via Kammarkollegiet.