HD ska avgöra om vatten är vara eller tjänst

KORTNYTT. Är vatten en vara eller är det en tjänst? Högsta domstolen har lovat att sätta ner foten i den omtvistade frågan.

Det pågår en rättsprocess mellan Ronneby Miljö och teknik AB och PFAS-föreningen. Anledning är att en av de kommunala vattentäkterna har förorenats av potentiellt hälsofarliga PFAS-ämnen.

PFAS-föreningen har valt att stämma bolaget enligt produktansvarslagen, PAL. Ronneby Miljö och teknik AB däremot anser att det är lagen om allmänna vattentjänsten, LAV, som ska användas.

Högsta domstolen har nu meddelat att frågan om vilken lag det är som gäller ska prövas. Frågan kommer förmodligen att avgöras före sommaren. Därefter kommer målet att fortsätta i tingsrätten.

Login