Havsplaneringen får kritik för glädjekalkyler

VINDKRAFT. Havs- och vattenmyndighetens förslag på hur olika intressen ska samsas om havet ger såpass lite utrymme åt vindkraften att målet för förnybar energi hamnar utom räckhåll, anser kritiker. Dessutom är myndighetens beräkningar för optimistiska, enligt Energimyndigheten.

Energibranschen är långt ifrån nöjd med Havs- och vattenmyndighetens förslag till havsplanering för Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet. Ska de uppsatta målen för förnybar energi kunna nås, då krävs att vindkraften tilldelas mer utrymme till havs än i de havsplaner som nu ligger på bordet, påpekar bland andra Eon och Svensk vindenergi i sina remissvar till myndigheten. Framför allt handlar det om en strid om utrymme mellan vindkraften och försvaret.

Men det är inte bara energisektorns företag och branschorganisationer som anser att det blir för trångt för vindkraften i Havs- och vattenmyndighetens plan för hur olika intressen ska samsas till havs.

Naturvårdsverket understryker i sitt remissvar havsplaneringens betydelse för att Sverige ska uppnå målet om 100 procent förnybar elproduktion till år 2040 och att det framöver krävs att man hittar nya områden för energiproduktion. Dessutom är det bekymmersamt, påpekar Naturvårdsverket, att den mängd elproduktion som ryms i havsplanerna motsvarar 20-30 terawattimmar enligt Energimyndigheten – inte 33-45 terawattimmar som Havs- och vattenmyndigheten kommer fram till.

Login