Debatt

Havs- och vattenmyndigheten: Vi har visst koll, WWF

WWF skriver att det är anmärkningsvärt att vi inte har den övergripande kollen på våra vattendrags miljöproblem. Det är en missuppfattning, skriver Johan Kling, chef för Havs- och vattenmyndighetens avdelning för vattenresursförvaltning i en replik.

Havs- och vattenmyndigheten stöttar flera projekt som ska förbättra Sveriges vattendrag, bland annat Östersjön, skriver debattören.
Havs- och vattenmyndigheten stöttar flera projekt som ska förbättra Sveriges vattendrag, bland annat Östersjön, skriver debattören.Foto: Fredrik Sandberg/TT
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

I en debattartikel i Altinget efterlyser företrädare för WWF mer verkstad och mindre snack när det gäller svensk vattenförvaltning. Vi som arbetar med vattenfrågor på Havs- och vattenmyndigheten (HaV) kan delvis hålla med WWF, men visst görs det mycket praktiskt. Bara i år satsar myndigheten 235 miljoner kronor på lokala vattenvårdsprojekt. Därutöver tillkommer kalkning, restaurering, fiskevård, arbete med invasiva arter och områdesskydd för att nämna några exempel.

Stora satsningar på vattenvård

Ett av HaV:s viktigaste verktyg för att kunna genomföra lokala åtgärder för vattenmiljön heter LOVA – Lokala vattenvårdsprojekt. Huvudsyftet är att bidra till minskad övergödning, och våtmarksåtgärder finns ofta med.

Läs också

2022 beviljades totalt cirka 55 miljoner kronor i LOVA-bidrag till 54 våtmarksprojekt. Mer än hälften av dessa (60 procent) rör fysiska åtgärder. Våtmarksprojekt som genomförs med bidrag från LOVA kan variera i karaktär. Även framtagande av planer, information eller uppföljning och utvärdering av genomförda LOVA-projekt kan få bidrag. Ofta kombineras dessa olika möjligheter inom ett och samma projekt.

Ett konkret och bra exempel på vad vi stöttar är Sydväståprojektet, som drivs av Sydvästra Skånes vattenråd och pågår till 2025. Projektets mål är att anlägga fem hektar våtmark eller motsvarande åtgärder i sydvästra Skåne. Vattenvårdsåtgärderna syftar till att minska näringsbelastningen på Östersjön och Öresund samt förbättra den ekologiska statusen i vattendragen.

Regeringen har tryckt på paus

Kalkning av sjöar och vattendrag för att motverka försurningens effekter är ett annat exempel på konkreta åtgärder HaV stöttar. För närvarande satsas cirka 160 miljoner kronor årligen via vårt anslag för åtgärder i havs- och vattenmiljöer.

Ett konkret och bra exempel på vad vi stöttar är Sydväståprojektet, som drivs av Sydvästra Skånes vattenråd och pågår till 2025.

Vi ska heller inte glömma den nationella planen för att ge vattenkraften moderna miljövillkor – en plan som HaV har jobbat med flera år, men som tillfälligt har pausats av regeringen. HaV jobbar också med att ge länsstyrelserna bättre verktyg för att kunna förbättra tillsynen av vattenuttag – något som är mycket viktigt med tanke på klimatförändringar och ökad risk för torka. Läs gärna nyheten här.

WWF skriver att det är anmärkningsvärt att ansvarig myndighet (det vill säga HaV) inte har den övergripande kollen på våra vattendrags miljöproblem. Vi bedömer att det är en missuppfattning. HaV har ett särskilt ansvar för tre miljömål och varje år sammanställer vi en utvärdering av miljömålet Levande sjöar och vattendrag.

WWF har delvis rätt

Var tredje år gör vi en fördjupad utvärdering. Där beskriver vi läget, utvecklingen och de miljöproblem som finns i dessa vattenmiljöer. Vi rapporterar också utvärderingar i inom flera EU-direktiv. Om man vill veta problemen i en specifik sjö eller vattendrag, finns fördjupad kunskap hos länsstyrelserna. Miljömålsansvaret delas också av många myndigheter. Däremot håller vi med om de fyra punkter som WWF avslutar sitt debattinlägg med.

Läs tidigare inlägg i debatten

Regeringen behöver lägga mer pengar på att rädda våra vattendrag och mindre på administration

När regeringen skär ner i miljöbudgeten är det viktigt att lägga resurser på rätt åtgärder, som att satsa mer på att förbättra vattendragen – och mindre på planering. Det skriver Gustaf Lind och Anna Sandström, WWF.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00