Hallå där Maria Cannerborg – miljöchef i Sveriges miljöbästa region

HALLÅ DÄR. Maria Cannerborg är miljöchef i Region Jönköpings län. Regionens miljöarbete har bäst resultat i landet, enligt en årlig jämförelse från Sveriges kommuner och regioner.

Sveriges kommuner och regioner jämför miljöarbetet i landets regioner genom att titta på sex olika kategorier. Region Jönköpings län placerar sig i den övre tredjedelen bland regionerna i fem av sex kategorier – vilket är bäst i landet.

Varför tror du att ni ligger i topp bland landets regioner?

– En viktig faktor är att vi har en engagerad regionledning och engagerade politiker. De vill att vi ska ligga i framkant och vara en förebild. 
– Väldigt viktigt är att ekonomiska resurser faktiskt sätts av för de investeringar som krävs. Exempelvis för energieffektivisering som vi har jobbat mycket med. Där krävs investeringar, för att i nästa läge få en ekonomisk besparing i form av lägre energiförbrukning.

Den kategori där ni ligger i den sämsta tredjedelen bland regionerna är förnybara drivmedel i kollektivtrafiken. Vad beror det på?

– Det beror på dieseltågen. Tittar man bara på busstrafiken kommer vi ha 100 procent förnybara drivmedel från halvårsskiftet 2021. Men hela järnvägen i Jönköpings län är inte elektrifierad och i vår länstrafik finns det dieseltåg. Men vi kör på så stor andel förnybart som garantin medger.

Vilka av kategorierna i jämförelsen ser du störst möjlighet för Region Jönköping att förbättra ytterligare?

– Vi ska precis sjösätta ett nytt hållbarhetsprogram som ska gälla i fem år. Vi jobbar vidare med ytterligare energieffektivisering och ökar vår egen produktion av förnybar energi genom att sätta upp ytterligare solceller. I ett första steg har vi monterat solceller som ger 3 gigawattimmar, till en kostnad av 30 miljoner kronor. I nästa steg räknar vi med att nå 5 gigawattimmar solenergi. Vi ska även sätta ett mer ambitiöst mål för andelen ekologisk mat, från 60 till 65 procent.

Vad har du för råd till andra regioner för ett framgångsrikt miljöarbete?

Login