Hallå där Ilpo Kojola – viltforskare vid finska Naturresursinstitutet

HALLÅ DÄR. Finland, Sverige och Norge har skrivit under ett ramverk för samarbete om vargar, syftet är stärka populationerna genom att säkra att en förbindelse mellan den skandinaviska och den finsk-karelska vargpopulationen. Ilpo Kojola är professor vid naturresursinstitutet Luke och en av Finlands främsta vargexperter.

Vilka positiva effekter tror du det nya ramverket för samarbete om vargfrågor mellan Sverige, Norge och Finland kan ge?

– Ramverket kan innebära flera positiva saker i framtiden. Framför allt att vi ska koordinera användningen av DNA-metoder mellan länderna. Det är viktigt för att bättre kunna förstå förändringarna i Finlands och Skandinaviens vargstammar. Det innebär att det kommer bli mer precist.

Metoderna för inventering av vargstammarna skiljer sig åt mellan de två skandinaviska länderna och Finland. Hur viktigt är det att de metoderna blir mer lika?

Login