"Grön omställning med biologisk mångfald som grund"

DEBATT. Annika Qarlsson och Ola Johansson (C) undrar om vi inte vill se grön omställning på landsbygden. Självklart vill vi det, men inte genom att tömma den på biologisk mångfald, skriver Naturskyddsföreningens Johanna Sandahl, Sportfiskarnas Anders Karlsson och Älvräddarnas Christer Borg.

Johanna Sandahl, ordförande Naturskyddsföreningen
Anders Karlsson, generalsekreterare Sportfiskarna
Christer Borgordförande Älvräddarnas Samorganisation

Vår rapport ”Rikedomar runt rinnande vatten” visar däremot att genom att åtgärda kraftverk och dammar kommer svenska vattendrag få mer fisk, bättre fiske och goda förutsättningar för fisketurism. Om alla vattenkraftskadade vattendrag miljöanpassas beräknas intäkter från lokala användare och besökare uppgå till så mycket som 11 miljarder kronor per år. Totalt genereras också över 11 100 arbetstillfällen under genomförandetiden, framförallt i mer glesbefolkade delar av landet. Jämför dessa siffror med de ca 10 miljoner som den småskaliga vattenkraften ger i intäkter till max 1000 personer per år – så hittar ni svaret på vilken framtid vi väljer. Vi hoppas att ni Centerpartister gör samma val.

Fonden måste på plats

Utöver detta delar vi er kritik mot regeringen. Processen för bättre lagstiftning för vattenkraften har tagit allt för lång tid. Under tiden har otaliga laxar och utrotningshotade ålar slaktats i kraftverkens turbiner. Men det är inte regeringens fel att de stora kraftverksbolagen ännu inte inrättat den solidariska fonden. Det borde de gjort frivilligt i samma stund som det blev klart att fastighetsskatten sänks, oavsett om lagförslaget fanns på plats eller inte.

Kostnaderna för de småskaliga vattenkraftägarna uppstår här och nu. Om Centerpartiet och Alliansen anser att kostnaderna ska fördelas solidariskt inom näringen bör ni trycka på för att fonden snarast kommer på plats och att den fungerar retroaktivt från det att den föreslogs i december 2015.

Moratorium helt fel väg

Ett moratorium, som ni föreslår, är däremot inte rätt väg att gå eftersom det strider mot maktfördelningsprincipen. Riksdagen stiftar lagar, myndigheter och domstolar ser till att de upprätthålls. Vi tror att det bästa sättet för er att ta ansvar för att förbättra situationen är att rösta ja till regeringens förslag på ny lagstiftning som ska komma till sommaren. Centern och miljöorganisationerna startade denna viktiga process – låt oss tillsammans ro den iland för både fiskens och den levande landsbygdens skull.

Forrige artikel "478 tunga skäl för ökad resurshushållning" Næste artikel "Ni förringar de små kraftverkens betydelse"
Klimatförebilderna i Norden halkar efter

Klimatförebilderna i Norden halkar efter

KLIMAT. Trots att de nordiska länderna lyfts fram som föregångare internationellt lyckas de inte alltid göra sin hemläxa. Flera av länderna kommer att missa sina nationella mål nästa år.