Debatt

Greenpeace: Sluta ge krisande industrier konstgjord andning

I en verklighetsfrånvänd desperation föreslår EU-kommissionen fortsatt konstgjord andning till den industriella köttproduktionen. Regeringen och EU måste säkra en långsiktig livsmedelssäkerhet. Det skriver Sandra Lamborn, Greenpeace.

Kommissionen håller en av de mest krisande och förorenande industrierna under armarna när de ger grisköttsindustrin ett stöd på 500 miljoner euro, skriver debattören.
Kommissionen håller en av de mest krisande och förorenande industrierna under armarna när de ger grisköttsindustrin ett stöd på 500 miljoner euro, skriver debattören. Foto: Emil Langvad/TT
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Förra måndagen träffades EU:s jordbruksministrar för att diskutera hur vi ska trygga Europas livsmedelssäkerhet framöver. Det är en fråga som aktualiserats med kriget i Ukraina och mötet hade kunnat bjuda på ett gyllene tillfälle att diskutera hur vi kan ställa om Europas jordbrukssektor till att bli resilient, regenerativt och fungera inom planetens gränser.

I onsdags kom kommissionen med en rad förslag baserade på vad som diskuterats under mötet. Tyvärr ser man ut att fortsätta ge konstgjord andning till den enorma, resursineffektiva apparat som är Europas jordbrukssektor.

”En verklighetsfrånvänd desperation”

Greenpeace har visat att bristen på vete från Ukraina, som delvis ligger till grund för den nuvarande globala livsmedelskrisen, skulle kunna kompenseras genom att minska mängden spannmål som går till europeiska djur med så lite som åtta procent.

Men i något som vittnar om en verklighetsfrånvänd desperation att upprätthålla ”business as usual” föreslår kommissionen i stället stora summor av skattepengar för att jordbrukare ska fortsätta odla upp enorma arealer mark med monokulturer av spannmål och växtprotein till djurfoder.

Vi vet att den industriella köttproduktionen innebär enorma problem för klimatet, miljön och den biologiska mångfalden, för att inte nämna folkhälsan. Ändå håller kommissionen en av de mest krisande och förorenande industrierna under armarna när de ger grisköttsindustrin ett stöd på 500 miljoner euro.

Resiliens och självförsörjning finns i det småskaliga, mångfaldiga och lokala.

En annan grupp som får 500 miljoner euro är de lantbrukare som blivit utsatta för krisen. Det är storskaliga lantbrukare som är beroende av insatsvaror såsom foder, diesel, konstgödsel och bekämpningsmedel. Vi fortsätter alltså att hålla det ohållbara jordbruket under armarna när stödet snarare borde gå till en storskalig omställning till en mer naturnära jordbrukssektor som tillämpar regenerativa metoder.

Miljarder till ett förlegat system

Greenpeace håller med om att vi måste agera på europeisk nivå för att slå oss fria från insatsmedel såsom foder, handelsgödsel och fossila bränslen som ställer vår jordbrukssektor i beroendeställning till Putin. Men lösningen är inte att inskränka på våra redan så bristande ambitioner att röra oss mot ett mer hållbart och framtidssäkert jordbruk.

EU och Sveriges regering måste lyfta blicken och ta sig an de utmaningar vi står inför utifrån ett långsiktigt helhetsperspektiv. De måste påbörja omställningen till ett resilient och säkert samhälle och driva på EU att göra långsiktigt säkra och hållbara satsningar.

Resiliens och självförsörjning finns i det småskaliga, mångfaldiga och lokala. Miljarderna i pandemins stödpaket gick till att upprätthålla ett förlegat system när de kunde gått till att främja riktiga lösningar, hållbarhet och rättvisa. Låt oss inte upprepa det misstaget.

En långsiktig livsmedelssäkerhet

För att säkra en långsiktig livsmedelssäkerhet måste Sveriges regering och EU:

  • Sätta ett mål om minskad köttproduktion med 70 procent till 2030 i de europeiska länder med högst köttkonsumtion (såsom Sverige och övriga Norden).
  • Sluta ge industriella jordbruk konstgjord andning. Säkra livsmedelssäkerheten genom att satsa på framtidssäkra jordbruk som använder sig av regenerativa metoder.
  • Fasa ut användningen av handelsgödsel.
  • Sluta utfodra djur med grödor som kan användas som livsmedel.

E-post Politik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget