Gödselskatten kommer inte tillbaka

BUDGET 2016. Regeringen kommer inte att återinföra skatten på handelsgödsel. Däremot kan det bli aktuellt med en annan form av skatt för att minska spridningen av miljöfarliga ämnen som kadmium i naturen.

I sin första budgetproposition gjorde den rödgröna regeringen bedömningen att en skatt på handelsgödsel borde införas den 1 januari 2016, för att minska övergödning av vattenområden. Den nya skatten skulle vara ungefär som den gödselskatt som Alliansregeringen avskaffade 2010.

Men riksdagen har i ett uttalande klart sagt ifrån att den skatten inte ska tillbaka. Och i den nya budgetpropositionen lovar regeringen att följa riksdagens vilja: ”Regeringen har inte för avsikt att återinföra den skatt på gödselmedel som avskaffades 2010.”

Men det kan komma en annan skatt i stället. Regeringen ska ”analysera behovet av andra former av beskattning för att minska spridning av tungmetaller och andra miljöfarliga ämnen i naturen”.

Login