Frustration bland företag som söker industriklivspengar

STÖD. Industriklivet ska få fart på industrins arbete med att minska utsläppen av växthusgaser, men komplicerade gränsdragningar och långa handläggningstider skapar frustration hos företagen. "Om man heter Cementa, SSAB eller Vattenfall så känns det som man har det lättare" säger Roland Lundqvist på Limearc.

Anslaget till Industriklivet, regeringens satsning på att få ner utsläppen i industrin, har legat på 600 miljoner kronor de senaste åren. Det skulle lätt kunna slukas av några enskilda ansökningar, men så har inte hittills varit fallet.

Däremot växer listan på de projekt som inte kvalificerar sig, utan vars ansökningar har fått avslag från Energimyndigheten. En återkommande frustration, som de sökande som Altinget kommit i kontakt med lyfter, rör de gränsdragningar som gör att projekt faller utanför ramarna för att kunna få medel.

– Vi lyckades väl inte pricka rätt i mitten på utlysningens ändamålparagraf och fick därmed ett nej. Men nu har vi skruvat ytterligare på ansökan och hoppas på ett positivt svar. Man skulle kanske önska att man kunde resonera sig fram mer i ansökningarna, säger Roland Lundqvist på Limearc, som genom plasmateknik vill minska utsläppen hos skogsindustrierna.

Login