Frivillig öppenhet ska minska risken för ny glyfosatstrid

ROUNDUP. Fyra europeiska myndigheter ska lägga grunden för bedömningen om det omstridda bekämpningsmedlet glyfosat fortsatt ska få säljas på den europeiska marknaden. Förra veckan damp underlaget från tillverkarna ner på Kemikalieinspektionens bord.

På fyra olika nationella kemikaliemyndigheter inleddes i veckan den omfattande processen med att reda ut huruvida världens mest använda växtskyddsmedel ska få finnas kvar på den europeiska marknaden. Inom ett och ett halvt år ska EU sätta ner foten. Tidsramarna är tajta och pressen är hög.

– Vi har lagt upp en strategi för att ändå kunna hinna med det här under den tid som vi har på oss, säger Katarina Lundberg, chef för enheten Ämnesutvärdering på Kemikalieinspektionen, till Altinget.

Tanken med att dela ansvaret på fler är framför allt att klara av uppdraget inom gällande tidsramar, eftersom underlaget är omfattande.

Men i bakgrunden har det också funnits en förhoppning om att minska de politiska konflikterna, även om utarbetandet av granskningsrapporten ska vara av teknisk art.

Login