Försämrad miljötrend för skogen i norra Sverige

SKOGEN. Trenden för miljöutvecklingen i skogen vänder nedåt i tre av Sveriges största län. Det visar den senaste regionala uppföljningen av miljökvalitetsmålet Levande skogar.

Utvecklingen för miljön i skogen vänder nedåt i tre av landet till ytan största län: Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten. Det visar den årliga regionala uppföljningen av miljökvalitetsmålet Levande skogar som Skogsstyrelsen har gjort.

– Det är små förändringar under flera år som lett till att vi i år kan konstatera en negativ trend, säger Vanja Strand, regional miljömålssamordnare på Skogsstyrelsen, i ett pressmeddelande.

Försämringarna handlar främst om att livsmiljöerna för känsliga arter minskar, enligt Skogsstyrelsen.

Login