Förbjudna ämnen i hästborste

KEMIKALIER. Kemikalieinspektionen har hittat förbjudna ämnen i gummi och plats, bland annat i handtag, en hammare och en hästborste.

Handtag, en hammare och hästborste. Där har Kemikalieinspektionen hittat för höga halter av cencerframkallande ämnen, polycykliska aromatiska kolväten (PAH:er).

Flera av företagen stoppade försäljningen frivilligt efter att ha fått ta del av Kemikalieinspektionens resultatet, i två fall fick myndigheten besluta om försäljningsförbud.

– De enskilda produkterna utgör ingen stor risk, men på sikt innebär det problem för både hälsa och miljö att de här ämnena förekommer i varor. PAH:er kan medföra hälsorisker om man utsätts för ämnena via munnen, huden och i vissa fall genom inandning, säger Camilla Westlund, inspektör på Kemikalieinspektionen, i ett pressmeddelande.

Login