"FN:s virtuella generalförsamling ska skapa resultat"

OPINION. FN:s pågående generalförsamling sker i år till största delen virtuellt. Frågan är om toppmötet kan få den katalyserande effekt för världens klimatarbete som man hade hoppats på? Det skriver Mattias Söderberg, ordförande för klimatarbetet i globala Act Alliance.

FN:s generalförsamling och dess 75-åriga födelsedag är igång. Förväntningarna inför årets toppmöte har varit höga. År 2020 är nämligen ett avgörande år för klimatet, och det har därför också funnits förväntningar om att generalförsamlingen skulle föra världen närmare en högre klimatambition. Men på grund av corona är de flesta av generalförsamlingens möten virtuella och frågan är om toppmötet får den katalyserande effekt man hade hoppats på?

Endast tolv klimatplaner

År 2020 ska alla länder enligt Parisavtalet leverera nya nationella klimatplaner. Hittills har bara tolv länder rott i land med sina planer. FN:s klimatchef Patricia Espinosa räknar med att bara 80 länder kommer att ha lämnat in sina planer till FN vid utgången av året.

Pandemin och USA-valet bromsar

Det här beror dels på den nuvarande pandemin, men också på att några länder tvekar eftersom de är rädda att göra de stora klimatinvesteringar som världen behöver. Det kommande presidentvalet i USA spelar nog också in, då landets klimatpolitik kommer att se väldigt annorlunda ut beroende på om Biden eller Trump vinner valet.

Klimatplanerna är viktiga, eftersom det är de som måste finnas på plats för att länderna ska kunna komma i gång med det reella arbetet med att reformera centrala sektorer som energi, jordbruk och transport. Samtidigt kommer planerna, särskilt i många av de fattigaste länderna, säkerställa att man investerar stort i klimatanpassning, så att vi kan vara säkra på att de hotande klimatkatastroferna kan hanteras med blick mot framtiden.

Förhoppningarna inför mötet

Många hade säkert hoppats att FN:s generalförsamling här i september skulle bli ett möte där man kunde granska de klimatplaner som kommit till. Det hade kunnat lägga press på länderna som fortfarande inte har levererat några ambitioner.

Till exempel skulle nog det lilla afrikanska landet Rwanda ha väntat sig att få beröm för sin ambitiösa plan för att säkerställa både en grön omställning och klimatanpassning för landets invånare. Men möjligheterna till informell dialog och förhandling begränsas kraftigt när mötena hålls via datorer och skärmar. Så vad kan vi vänta oss av generalförsamlingen ur ett klimatperspektiv?

Till att börja med är generalförsamlingen – också i virtuell form – fortfarande ett viktigt forum. Några länder kommer säkert att ta chansen att lansera sina klimatplaner eller nya klimatinitiativ när världen tittar på med de siffror som regeringschefer levererar via skärmar i deras egna länder. Möjligheterna att reagera och diskutera blir däremot sämre och tidsskillnader och internettillgång begränsar möjligheterna till verklig interaktion.

För det andra kommer det att äga rum väldigt många virtuella möten. På sin hemsida proklamerar FN att nästan alla event kommer att äga rum virtuellt och strömmas i stor skala. Så det blir möjligt att delta och följa med i vad som händer överallt i världen. Det här ger potentiellt en stor chans att engagera en större publik än den som normalt deltar i New York. Med lite tur kan det bidra till ökad press på regeringscheferna och ett bredare och mer folkligt engagemang.

För det tredje är ett FN-toppmöte, som delvis sker virtuellt, också ett stort experiment som kan få stor effekt på kommande FN-möten. Om några av de många nätbaserade aktiviteterna fungerar bra kan det kanske bli ett bra alternativ till resor och fysiska konferenser i framtiden. Tekniken blir allt bättre, och fler virtuella möten kommer att vara bra för klimatet, också i en framtid utan corona.

Till sist ska vi inte glömma att det fortfarande händer en hel del på FN:s högkvarter i New York. En av de stora aktiviteterna är den årliga klimatdemonstrationen, som i år äger rum fredagen den 25 september. Då kommer människor, inte bara i New York, utan runtom i världen att höja sina röster för att världens ledare ska ta klimatförändringarna på allvar.

Alla länder måste leverera

Förutsättningarna för att det ska bli en klimatsuccé av årets generalförsamling har kanske minskat, men vi måste använda de möjligheter som finns. För Rwanda, ett av få länder som har gjort en plan, är klimatförändringarna redan en hotande verklighet, och om vi inte handlar nu kommer det att få katastrofala följder. Vi måste ha handling och alla länder måste lämna in ambitiösa planer, som ska kunna implementeras under de kommande åren. Vi får hoppas att årets generalförsamling, trots att den äger rum i virtuell version, kan ge planerna en skjuts framåt.

Forrige artikel Frikostig kalkyl bakom gröna skatteväxlingen Frikostig kalkyl bakom gröna skatteväxlingen Næste artikel Havs-gd: Havs-gd: "Vi får jobba effektivare"
KD vill lägga ner Havs- och vattenmyndigheten

KD vill lägga ner Havs- och vattenmyndigheten

MYNDIGHETER. Kristdemokraterna vill lägga ner Havs- och vattenmyndigheten. "Det finns en stor kritik mot myndigheten" säger partiets miljöpolitiska talesperson Kjell-Arne Ottosson.