Flera olösta frågor i nya djurskyddslagen

LAGFÖRSLAG. Ett förslag till ny djurskyddslag ska nu se dagens ljus – efter åratal av beredning. Men det står redan klart att regeringen väljer att skjuta upp flera svåra frågor.

När regeringen vid sitt sammanträde på torsdag förmiddag ska besluta om en lagrådsremiss med en ny djurskyddslag, så kommer regeringen samtidigt att besluta om ett uppdrag till Jordbruksverket att utvärdera välfärden hos minkar inom pälsdjursproduktionen. Det uppdraget irriterar bland andra djurskyddsorganisationen Djurens rätt, som anser att den nya djurskyddslagen borde innehålla ett förbud mot pälsdjursuppfödning.

– Det är ett oskick att man fortsätter utreda, det behövs inte någon ny utredning, säger verksamhetschef Benny Andersson till Altinget, samtidigt som han anser att det är bra att frågan finns på bordet.

– Men det är ändå ett fall framåt. En positiv signal, säger han.

Login