Flera frågor om nyckelbiotoper saknar svar

KORTNYTT. Nyckelbiotoperna är viktiga ur ett landskapsperspektiv, enligt en forskningssammanställning från SLU. Men sammanställningen visar också att det finns frågor om nyckelbiotoper som fortfarande väntar på svar.

SLU har gjort en sammanställning av nordisk och baltisk forskning om nyckelbiotoper. Sammanställningen ger svar på många av de frågor – men inte alla – som skogsnäringen vill ha om nyckelbiotoper.

– Det finns nu starka belägg för att nyckelbiotoperna verkligen har ett rikare växt- och djurliv än omgivningarna. Många studier visar också att de små nyckelbiotoperna är känsliga för avverkning i omgivande skog eftersom kanteffekterna är stora, säger professor Lena Gustafsson från SLU, som har lett studien som finansierats av Skogssällskapet.

En annan slutsats är att nyckelbiotoperna är viktiga ur ett landskapsperspektiv, då de kan fungera som ett nätverk där arter kan överleva och sprida sig.

Login