Klimatåtgärd för flyget kan lämna startbanan

ICAO. Tunga detaljfrågor är dock fortsatt olösta efter att FN:s civila flygorgan fastställt ramarna för styrmedlet Corsia.

Grunderna i regelverket har nu blivit klara för det som ska bli det internationella flygets klimatstyrmedel. Genom köp av utsläppskrediter och ökad inblandning av andra bränslen så ska utsläppen från sektorn framöver stanna av vid 2020-års nivåer.

Den 1 januari år 2019 drar rapporteringsreglerna för alla internationella flygningar igång och mellan 2019 och 2020 fastställs sedan det utsläppstak som sektorn ska hålla sig inom framöver. Men flera viktiga verktyg för att sy ihop regelverket är fortsatt på utkaststadiet.

Läs mer: Deadline för beslut om flygets klimatåtgärd

Login