Fler myndigheter engageras i arbetet mot skogsbränder

ÅTGÄRDER. Regeringen presenterar en rad utredningar som en följd av skogsbränderna. En särskild utredare ska utvärdera det operativa arbetet. Samtidigt som flera myndigheter fått nya regeringsuppdrag.  

Sommarens skogsbränder har inte hunnit slockna innan de blivit inrikespolitiskt sprängstoff. Alliansparterna har kritiserat regeringen och presenterat vilka åtgärder de vill se.

Läs också: Alliansen vill förstärka Sveriges krishantering

Regeringen har samtidigt redan fattat beslut om en rad åtgärder för att förbättra arbetet inför kommande väder- och klimatrelaterade problem. Frivilligorganisationerna har fått 25 miljoner, beslut har fattats om att Myndigheten för Samhällsskydds och beredskap (MSB) ska ersätta kommuner som haft höga kostnader för räddningsarbete. Det beräknas kosta 300 miljoner.

Login