Fler hushåll ska förberedas för kärnkraftsolycka

STRÅLSKYDD. Långt fler hushåll än i dag ska utrustas med jodtabletter och varningssystem för att vara förberedda inför en kärnkraftsolycka. Strålsäkerhetsmyndigheten får i uppdrag att upphandla jodtabletterna, trots att myndigheten vill att en vårdmyndighet tar hand om det.

Vem ska upphandla jobtabletter till hushållen inom beredskapszonerna runt landets kärnkraftverk? Gärna Folkhälsomyndigheten eller Socialstyrelsen, föreslår Strålsäkerhetsmyndigheten i sitt budgetunderlag till regeringen. Men i väntan på att Åsa Kullgren, som utreder sjukvårdens krisberedskap, kommit fram till vem som är bäst lämpad, låter regeringen Strålsäkerhetsmyndigheten sköta inköpet av jodtabletter en gång till.

– Jod är ett läkemedel, därmed är det lite utanför vårt vanliga kompetensområde. Men nu har vi fått det uppdraget, då kommer vi att genomföra det, säger Jan Johansson, specialist på Strålsäkerhetsmyndigheten till Altinget, och tillägger att myndigheten får se till att skaffa den kompetens som krävs för upphandlingen.

Vart femte år ska hushållen inom beredskapszonerna runt landets kärnkraftsverk – Ringhals, Oskarshamn och Forsmark – utrustas med nya jobtabletter och nästa sommar är det dags igen. Dessutom har regeringen beslutat att beredskapszonerna runt landets kärnkraftsverk ska utvidgas. Istället för dagens zon på 12-15 kilometer, ska det införas en inre zon på fem kilometer och en yttre på 25 kilometer.

Login