Finland undersöker vindkraftens faror

 ENERGI. Finland ska titta närmare på olägenheterna från vindkraften.

Finska arbets- och näringsministeriet har inlett en utredning av vindkraftens hälso- och miljöolägenheter.

Institutet för hälsa och välfärd, Teknologiska forskningscentralen och Strålsäkerhetscentralen ska göra en utredning av hälsoriskerna. Det inleds med en mätningskampanj, för att utreda infraljudnivåer.

Naturhistoriska centralmuseet ska göra en litteraturutredning av konsekvenserna av vindkraft för fågelarter och fladdermöss. Det gäller både direkta konsekvenser, som krockar med kraftverk, och indirekta konsekvenser som har att göra med förändringar i livsmiljön.

Login