Fem partier enade kring energieffektivisering

ENERGIÖVERENSKOMMELSEN. Sveriges energianvändning ska vara 50 procent effektivare år 2030 jämfört med år 2005. Det blir inga sektorsmål, istället får Energimyndigheten i uppdrag att göra en energieffektivseringsstrategi för varje enskild sektor.

Regeringen, Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna är eniga om att Sverige år 2030 ska ha 50 procent effektivare energianvändning, jämfört med år 2005. Därmed är de fem partierna nu på väg att bocka av ännu en punkt i den energiöverenskommelse som partierna presenterade i somras. I energiöverenskommelsen står att:

"Ett mål för energieffektivisering för perioden 2020 till 2030 ska tas fram och beslutas senast 2017."

Centerns energipolitiska talesperson, Rickard Nordin, skrev på måndagmorgonen på twitter att han var "sjukt nöjd" med energieffektiviseringsmålet.

Login