Fem myndigheter står för hälften av utsläppen

UPPHANDLING. Fem myndigheter står tillsammans för nästan 50 procent av klimatutsläppen från statliga inköp, visar en analys från Upphandlingsmyndigheten.

Inköpen från Fastighetsverket, Luftfartsverket, Sjöfartsverket, Svenska kraftnät och Trafikverket genererade år 2016 cirka 2,1 miljoner ton koldioxidekvivalenter. Det mostsvarar nästan hälften av de totala statliga utsläppen till följd av inköp.

Det visar en analys av statens miljöpåverkan från Upphandlingsmyndigheten. Av alla offentliga inköp, det vill säga inklusive kommuner och regioner, utgör de fem myndigheternas andel av utsläppskakan cirka tio procent. Det säger Jens Johansson, vid myndighetens hållbarhetsenhet, till Altinget.

– Det är en väldigt stor del av statens påverkan. Det här är de byggande myndigheterna, så resultatet är samtidigt inte förvånande. Det de bygger är stora strukturer och stora projekt, säger han.

Login